testimonials

Agnieszka, Poland

In my opinion Ilona and Adrian you are lovely people and sweet heart people. You take care off all participant very well. I’m glad that I met you. Nice that you show the best Romanian food, tradition and show us Targoviste. Thank you very much!  / După părerea mea, Ilona și Adrian sunteți oameni minunați cu inimă mare. Ați avut grijă de toți participanți. Mă bucur că v-am cunoscut. A fost drăguț că ne-ați arătat cele mai bune mâncăruri și tradiții românești și orașul Târgoviște. Mulțumesc foarte mult!


Mehmet, Turkey

Everything was very good for me. Especially, the host organization was quite good. A week was fruitful for me. I saw different people from different countries. I’ve known very valuable people. I learned from them. I enriched my world of thinking by seeing different perspectives. It was a memory that I will never forget. The only drawback for me is that I can’t speak enough English. Also the subject of the project was very interesting. Thank you very much to the host organization.Totul a fost bine pentru mine. Mai ales organizația gazdă care a fost destul de bună. A fost o săptămână roditoare pentru mine. Am întâlnit oameni diferiți din diferite țări. Am cunoscut oameni foarte valoroși, am învățat de la ei. Mi-am îmbogățit modul de gândire văzând perspective diferite. O amintire pe care nu o voi uita niciodată. Singurul dezavantaj pentru mine este că nu pot vorbi suficient de bine engleza. De asemenea, subiectul proiectului a fost foarte interesant. Mulțumesc mult organizației gazdă.


Karol, Poland

It was amazing to meet group of people from different country with open mind, who want to do something, smart. We had opportunities to combine different world, points of view. We shared moments of laughter, joy, difficulties enriching our lifes.A fost uimitor să întâlnesc un grup de oameni din diferite țări cu mintea deschisă, care doresc să facă ceva inteligent. Am avut oportunitatea de a combina diferite lumi și puncte de vedere. Am împărtășit momente de râs, de bucurie și dificultăți care ne-au îmbogățit viețile.


Marci, Slovakia

This project was far better than I expected. We had the programme full of very interesting activities. I really appreciated that every activity shared with educational parts and afterward we could lead fruitful conversations about the situation in our countries. Thanks to that we learned new things and could improve our language skills. What was a little bit negative: I felt like some of us didn’t have enough knowledge about political systems and situation in their countries so is seemed like they have no problems. All in all, thanks a lot for this wonderful experience! Best wishes!Acest proiect a fost mult mai bun decât mă așteptam. Am avut programul plin de activități foarte interesante. Am apreciat foarte mult că fiecare activitate a avut părți educaționale și ulterior am putut purta conversații fructuoase despre situația din țările noastre. Datorită acestui fapt, am învățat lucruri noi și ne-am putut îmbunătăți abilitățile lingvistice. Ce a fost puțin negativ: am simțit că unii dintre noi nu aveau suficiente cunoștințe despre sistemele politice și situația din țările lor, așa că părea că nu au probleme. Una peste alta, mulțumesc mult pentru această experiență minunată! Cele mai bune gânduri!


Sevdenur, Turkey

Thanks to this project, I learned a lot about the perspective of democracy in other countries. The project should be attended by all young people. I learned a lot about European Union. Everything was nice. Ilona and Adrian worked hard for us. Adrian is a complete father. Thank you for everything!Datorită acestui proiect am învățat multe despre democrația din alte țări. La proiect ar trebui să participe toți tinerii. Am învățat multe despre Uniunea Europeană. Totul a fost frumos. Ilona și Adrian au muncit din greu pentru noi. Adrian este precum un tată desăvârșit. Mulțumesc pentru tot!


Justyna, Poland

This was my first Erasmus project, but I hope so wasn’t the last. It was a wonderful experience, I learned more about democracy, EU institutions and I met other countries.Acesta a fost primul meu proiect Erasmus, dar sper că nu și ultimul. A fost o experiență minunată, am învățat mai multe despre democrație, instituțiile UE și am întâlnit tineri din alte țări.


Angie, Spain

A great experience! I didn’t know about Erasmus+, but I wish I repeat it. Ilona and Adrian are the best of this adventure. Thank you so much for everything!O experiență grozavă! Nu știam despre Erasmus+, dar îmi doresc să repet experiența. Ilona și Adrian sunt cei mai buni din această aventură. Vă mulțumesc mult pentru tot!


Alexandra, Romania

In this project I learned about democracy and the European Parliament. I liked very much the intercultural nights.În acest proiect am învățat despre democrație și Parlamentul European. Mi-au plăcut foarte mult serile interculturale.


Mariana S., Portugal

It was a great experience and I will remember this for the rest of my life. And hope to keep in touch with everyone here because I met wonderful people. / A fost o experiență grozavă de care îmi voi aminti tot restul vieții mele. Și sper să păstrez legătura cu toată lumea de aici, pentru că am întâlnit oameni minunați.


Okay, Turkey

This project is my first Erasmus+ project. I learned other countries democratic life, I learned a lot of things about democracy. I have learned to collaborate with other countries young people. I felt good emotions during this project. I met different people. After this project, I will say I have got a lot of friend from Earth. Project issue was good. I will use what I learned. Thank you for everything! / Acest proiect a fost primul meu proiect Erasmus+. Am învățat despre viața democratică din alte țări, am învățat o mulțime de lucruri despre democrație. Am învățat să colaborez cu tineri din alte țări. Am simțit emoții pozitive în timpul acestui proiect. Am cunoscut oameni diferiți. După acest proiect, pot spune că am o mulțime de prieteni pe Pământ. Tematica proiectului a fost bună. Voi folosi ceea ce am învățat. Mulțumesc pentru tot!


Pedro, Spain

The project and my experience were perfect! I loved the activities, they were very original and managed to achieve the goals. Now, I want to know and learn more about this topic and share my knowledge and my experience with my community. My score 12/10. Special mention for the work and attention of Ilona and Adrian. They were amazing.Proiectul și experiența mea au fost perfecte! Mi-au plăcut activitățile, au fost foarte originale și au reușit să își atingă obiectivele. Acum, vreau să știu și să aflu mai multe despre acest subiect și să împărtășesc în comunitate cunoștințele și experiența mea. Scorul meu este 12/10. Mențiune specială pentru munca și atenția Ilonei și a lui Adrian. Au fost minunați.


Julia, Poland

This wasn’t my first Erasmus+ project. But I thing you create something special here in Aninoasa in Romania. I never seen that good leader of the project like Ilona is. She is (still is) so great, helpful, she really take care about us and give us even her private time. I think only person with mission, with values can do this. We need more people like you in community, country, EU, UN, world. I hope so in the future can see you in important position with decision role. About project, I can say it was amazing experience. The group of people who spent private time here for democracy, for new friendships and new skills. Activities of the project were great, every lesson in our daily plan was necessary to create an idea: a civil society based on the principle of cooperation. Thank you!

Acesta nu a fost primul meu proiect Erasmus+. Dar cred că ați creat ceva special aici, în Aninoasa, în România. Nu am întâlnit niciodată acel lider bun de proiect precum Ilona. Este atât de grozavă, de ajutătoare, a avut grijă de noi și ne-a oferit chiar din timpul ei personal. Cred că doar o persoana cu misiune, cu valori poate face acest lucru. Avem nevoie de mai mulți oameni ca Ilona în comunitate, țară, UE, ONU, lume. Sper ca în viitor te putem vedea într-o poziție importantă cu rol de decizie. Despre proiect, pot spune că a fost o experiență uimitoare. Grupul de tineri a petrecut timp aici pentru democrație, pentru noi prietenii și noi abilități. Activitățile proiectului au fost grozave, fiecare lecție din programul nostru zilnic a fost necesară pentru a crea o idee: o societate civilă bazată pe principiul cooperării. Mulțumesc!


Busra, Turkey

Since this is my first project I have participated in I cannot make comparison. But I had a lot of fun here and spending 10 days with people from different cultures was a great experience for me. I felt foreign to them in the first days but I got used to this project very quickly and I am having more fun. Participation in this project has increased my interest in researching English and democracy. I am looking forward to participating in the next project because this project has added value to me and incredible experience for me. I would like to thank Be You Association who hosted us with hospitality. I hope we meet again. Special thanks to Ilona and Adrian.

Deoarece acesta a fost primul meu proiect la care am participat, nu pot face comparații. Dar m-am distrat mult aici și a fost o experiență minunață să petrec 10 zile cu oameni din culturi diferite. M-am simțit străină în primele zile, dar m-am obișnuit cu acest proiect foarte repede și m-am distrat mai mult. Participarea la proiect mi-a sporit interesul pentru învățarea limbii engleze și a democrației. Aștept cu nerăbdare să particip la următorul proiect, deoarece acest proiect are valoare adăugată pentru mine și a fost o experiență incredibilă. Doresc să mulțumesc Asociației Be You care ne-a găzduit cu ospitalitate. Sper să ne întâlnim din nou. Mulțumiri speciale Ilonei și lui Adrian.


Alba, Spain

I didn’t know what the Erasmus+ experience would be like, at first I was somehow frightened. But from the first moment, I started to enjoy. Thanks to Ilona work, I have felt at home. I have met wonderful people. I have acquired knowledge that I never thought I could have. And I would repeat the experience without hesitation. It has been one of my beautiful experience of my life. Thank you so much for everything. With love, AlbaNu știam ce presupune experiența Erasmus+, la început m-am speriat cumva. Dar, din primul moment, am început să mă bucur. Datorită muncii Ilonei, m-am simțit ca acasă. Am întâlnit oameni minunați. Am dobândit cunoștințe pe care nu am crezut niciodată că le pot avea. Și aș repeta experiența fără ezitare. A fost una dintre frumoasele experiențe din viața mea. Vă mulțumesc mult pentru tot! Cu dragoste, Alba


Javier, Spain

I am really delighted with the experience and the project. Not only have I had the opportunity of learning, but also I had the opportunity of meeting new people, traveling and especially making great friends. During this trip I have changed my mind and I feel that I can improve my live and the live of the rest. Now I feel that I am able to face new experience and challenges. I hope that I can repeat this experience soon.Sunt foarte încântat de experiență și proiect. Nu numai că am avut ocazia să învăț, dar am avut și ocazia să cunosc oameni noi, să călătoresc și mai ales să îmi fac prieteni grozavi. În timpul acestei călătorii mi-am schimbat părerea și simt că pot îmbunătăți viața mea cât și viața celorlalți. Acum simt că sunt capabil să mă confrunt cu noi experiențe și provocări. Sper să pot repeta această experiență în curând.


Mariana, Portugal

It was a wonderful experience from the beginning to the end. I was able to grow as a person and meet many people and many different cultures. I’ll not forget.A fost o experiență minunată de la început până la sfârșit. Am putut să mă dezvolt ca persoană și să întâlnesc mulți oameni și multe culturi diferite. Nu voi uita.


Jorge, Portugal

The whole week was an amazing experience. From meeting new people to learning about democracy, parties, it was awesome! Regret nothing!Toată săptămâna a fost o experiență uimitoare. De la întâlnirea cu oameni noi până la învățarea despre democrație, a fost minunat! Nu regret nimic!


Beatriz, Portugal

I really enjoyed this week, the accommodation, the activities, the people. I’m leaving this richer as a person and as a more active and instructed citizen. Hope to see you guys soon and to spread the word.Mi-a plăcut foarte mult săptămâna aceasta, cazarea, activitățile, oamenii. Plec mai bogată ca persoană și un cetățean mai activ și instruit. Sper să ne vedem în curând și să răspândim vestea.


Goncalo Luis, Portugal

A huge shout-out to Ilona, Eszter and Adrian for putting up with us and always being able to help us. You were great. One of the best experience of my life. This is not my last time in Erasmus+, I loved it.Recunoștința mea pentru Ilona, Eszter și Adrian pentru că ne-au suportat și că ne-au putut ajuta întotdeauna. Ați fost grozavi. Una dintre cele mai bune experiențe din viața mea. Cu siguranță nu va fi ultima oară pentru mine în Erasmus+, mi-a plăcut.


Eliska, Slovakia

Project All for Democracy in Aninoasa provided me with useful information about the world I live in. Democracy became an important thing in my eyes. Our facilitator Ilona was friendly! Now it’s time to go home, I don’t really want to go. I made many friends and would like to stay here with my large international family. Thank you Asociatia Be You, Ilona, Adrian, last but not least, Thank you EU! My education about the most important things is better now, thanks to you! / Proiectul All for Democracy din Aninoasa mi-a oferit informații utile despre lumea în care trăiesc. Democrația a devenit un lucru important în ochii mei. Facilitatoarea noastră Ilona a fost prietenoasă! Acum este timpul să mă întorc acasă, nu prea vreau să plec. Mi-am făcut mulți prieteni și aș vrea să rămân aici cu familia mea mare internațională. Mulțumesc Asociatiei Be You, Ilona, Adrian și nu în ultimul rând, mulțumesc UE! Educația mea despre cele mai importante lucruri este mai bună acum datorită vouă!


Jose, Spain

What I liked the most is the coexistence with other. Ilona, Eszter and Adrian helped us a lot to feel at home. I have learned a lot and I have improved my English. Now, I feel strongly to travel alone, to search job far away from Spain, and meet new people and places. Thank you very much! / Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost coexistența cu alte persoane. Ilona, Eszter și Adrian ne-au ajutat foarte mult să ne simțim ca acasă. Am învățat multe și mi-am îmbunătățit limba engleză. Acum, mă simt puternic să călătoresc singur, să caut un loc de muncă departe de Spania și să cunosc oameni și locuri noi. Mulțumesc foarte mult!


Kamila, Poland

In my opinion the whole project was a wonderful experience. It was not only very important, but also it was creative, fun and educational. The best part of this project were organizers, Ilona and Adrian. Ilona is so motivated and passionate about the topic. Those characteristics lets me get involved in the subject very much. Adrian is amazing person, always so earger to help. I’m very happy I met them. I wish them a lot of success. The project ‘All for Democracy’ was amazing. I recommend to be part of Be You Association for everyone at least for few days during Erasmus+ exchange. Much love, Kamila. 

În opinia mea, întregul proiect a fost o experiență minunată. Nu numai că a fost foarte important, dar și creativ, distractiv și educativ. Cea mai bună parte a acestui proiect au fost organizatorii, Ilona și Adrian. Ilona este atât de motivată și pasionată de subiect. Aceste caracteristici mi-au permis să mă implic foarte mult în tema proiectului. Adrian este o persoană uimitoare, întotdeauna atât de dornic să ajute. Sunt foarte fericită că i-am cunoscut. Le doresc mult succes. Proiectul „All for Democracy” a fost uimitor. Vă recomand tuturor să faceți parte din Asociația Be You pentru cel puțin câteva zile în timpul unui schimb Erasmus+. Multă dragoste, Kamila.


Roxana, Romania

In this project I learn to make part of a big group from different countries with different ideas and personalities.În acest proiect am învățat să fac parte dintr-un grup mare din diferite țări cu idei și personalități diferite.


Fatma, Turkey

Everything was good for us. We learned lots of info, the common problems from other participant countries what had, their youth participant problem to elections. We are reacher in information about European institutions. We descovered culture of other participating countries.Totul a fost bun pentru noi. Am acumulat o mulțime de informații, am aflat problemele comune cu care se confruntă țările partenere, am aflat despre problemele tinerilor participanților la alegeri. Suntem mai bogați în informații despre instituțiile europene. Am descoperit cultura altor țări participante.


Maria, Slovakia

I think I don’t have a specific thing to point out, I just want to thank for this great experience. It was very well organized, we could always expect something good and we could always  rely on Ilona, Adrian or anybody here. I believe it was really well and carefully prepared. Just a little less meat next time, but overall the meals were tasty too.Cred că nu am un lucru specific de subliniat, vreau doar să mulțumesc pentru această experiență extraordinară. Un proiect foarte bine organizat, ne puteam aștepta întotdeauna la ceva bun și ne puteam baza întotdeauna pe Ilona, Adrian sau pe oricine de aici. Cred că a fost foarte bine și atent pregătit. Mai puțină carne data viitoare, dar în general mesele au fost gustoase.


Adriana, Slovakia

I think that all were prepared for us. I felt that I’m on vacation not exchange. The topic was close to us. I admire Ilona for waiting us when we come from the party. Was 5 o’clock and Ilona waited for us. Thank you for your care about us! Thank you for all opinions, experiences, people and friends from other countries. With good wishes, AdrianaCred că toate au fost pregătite pentru noi. Am simțit că sunt în vacanță, nu în schimb de tineri. Subiectul a fost aproape de noi. O admir pe Ilona pentru că ne-a așteptat când am venit de la petrecere. Era ora 5 și Ilona ne-a așteptat. Vă mulțumim pentru grija față de noi! Vă mulțumim pentru toate opiniile, experiențele, oamenii și prietenii din alte țări. Cu urări de bine, Adriana


Maria, Romania

This project helped me to become more sociable and talkative. I love that I had the opportunity to make part of it and I tried to be as involved as I could, learn new things and make friends. Hopefully, in the near future I will take part in other projects too and to be able to share my experience and what I have learnt here.Acest proiect m-a ajutat să devin mai sociabilă și mai vorbăreață. Îmi place că am avut ocazia să fac parte din el și am încercat să fiu cât mai implicată, să învăț lucruri noi și să mă împrietenesc. Sper ca în viitorul apropiat să particip și la alte proiecte unde voi împărtăși experiența mea și ceea ce am învățat aici.


Dusan, Slovakia

I would like to thank whole organizing team for creating this amazing project. While I didn’t learn a lot about democracy in general, it certainly broadened my horizons and enable me to learn about the state of democracy in other countries. This project and participants have strengthened my belief that despite the rise of nationalism and populism positive change is still possible. It was good meeting people from other countries with passion for Europe or at least enough about it to sign up for an Erasmus+ project. Thank you and I wish you all the best in life and also at other Erasmus+ projects!

Aș dori să mulțumesc întregii echipe de organizare pentru crearea acestui proiect uimitor. Deși nu am învățat multe despre democrație în general, cu siguranță mi-a lărgit orizontul și mi-a permis să aflu despre starea democrației din alte țări. Acest proiect și participanții mi-au întărit convingerea că, în ciuda ascensiunii naționalismului și a populismului, schimbarea pozitivă este încă posibilă. A fost bine să întâlnesc oameni din alte țări cu pasiune pentru Europa sau cel puțin suficient pentru a se înscrie la un proiect Erasmus+. Vă mulțumesc și vă doresc tot binele în viață și, de asemenea, la mai multe proiecte Erasmus+!


Isidora, Macedonia

This project feels to me like a new door that has been opened. I think the discussions were good and the people were actively contributing.Acest proiect mi s-a părut ca o ușă nouă care a fost deschisă. Cred că discuțiile au fost bune și oamenii au contribuit activ.


Lucian, Romania

It was the best project that I took part of. Everything was great: accommodation, food, activities were very interesting and the group was very nice.A fost cel mai bun proiect la care am luat parte. Totul a fost grozav: cazarea, mâncarea, activitățile au fost foarte interesante, iar grupul a fost foarte drăguț.


Ines, Portugal

Thank you so much for this opportunity. This is the first time that I’m participating on an Erasmus+ training course. I’ve learned so much and it was a privilege to be surrounded by so many amazing people, with so many ideas and perspectives to share.Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Este pentru prima oară când particip la un curs de formare Erasmus+. Am învățat atât de multe și a fost un privilegiu să fiu înconjurată de atât de mulți oameni uimitori, cu atâtea idei și perspective de împărtășit.


Luke, Malta

I learned a lot about how other NGO’s operate, I Iearned that all countries have different social, economical issues and what solves our problems might not help other. I can see how much work goes into this project and I respect the effort shown by the host organization to make a very successful event.Am aflat multe despre modul în care operează alte ONG-uri, am aflat că toate țările au probleme sociale, economice diferite și că ceea ce rezolvă problemele noastre ar putea să nu-i ajute și pe alții. Văd cât de mult se lucrează în acest proiect și respect efortul arătat de organizația gazdă pentru a face un eveniment foarte reușit.


Kurt, Malta

A great experience, always very informative. Great because I learned new cultures, made new friends and partners for future projects.O experiență extraordinară, întotdeauna foarte informativă. Excelent pentru că am învățat despre noi culturi, mi-am făcut noi prieteni și parteneri pentru proiecte viitoare.


Andreea, Romania

This project gave me the opportunity to know many beautiful and active young people, to learn from their experience, to share and to find out new information.Acest proiect mi-a oferit ocazia să cunosc mulți tineri frumoși și activi, să învăț din experiența lor, să împărtășesc și să aflu informații noi.


Beatrice, Romania

I like this project because I have met a lot of interesting people with very strong beliefs. They are very intelligent, creative, active and I am sure they will use their knowledge and energy to change this world.Îmi place acest proiect pentru că am întâlnit o mulțime de oameni interesanți, cu credințe foarte puternice. Sunt foarte inteligenți, creativi, activi și sunt sigură că își vor folosi cunoștințele și energia pentru a schimba această lume.


 

Alexandru, Romania

For me this project was a step forward in my life, a step forward on my dream of working with young people. I liked the way of how the sessions were happening, I liked the methods used because it was very interactive.Pentru mine acest proiect a fost un pas înainte în viață, un pas înainte în visul meu de a lucra cu tinerii. Mi-a plăcut modul în care s-au desfășurat sesiunile, mi-au plăcut metodele folosite deoarece au fost foarte interactive.


Matthew, Malta

This project was awesome! I appreciate your time, dedication and effort to make this project a successful one.Acest proiect a fost minunat! Vă apreciez timpul, devotamentul și efortul pentru a face acest proiect unul de succes.


Laura, Malta

It was a very interesting and informative project, I surely don’t regret coming. I hope there will be more projects like this in the future.A fost un proiect foarte interesant și informativ, cu siguranță nu regret că am venit. Sper că vor exista mai multe proiecte de acest gen în viitor.


Dejan, Macedonia

This project was amazing. This project will help me in my professional and private life, because I have gained and developed a lot of skills. I am leaving this project happy.Proiectul a fost uimitor. Acest proiect mă va ajuta în viața profesională și personală, deoarece am acumulat și dezvoltat o mulțime de abilități. Plec fericit din acest proiect.


Tomas, Portugal

An Erasmus project is much more than just participating in activities. They are constitutive, which means that we, the participants, are the ones that `make` the project. I feel that everybody has something to give or something to teach.Un proiect Erasmus este mult mai mult decât simpla participare la activități. Proiectele sunt constitutive, ceea ce înseamnă că noi, participanții, suntem cei care „facem“ proiectul. Simt că toată lumea are ceva de dat sau ceva de predat.


Egle, Lithuania

Thank you for an amazing time that I had here! I loved most of the project activities and the people here are amazing! I will miss this after I go home to everyday life. Thank you for making our life better!Vă mulțumesc pentru timpul uimitor pe care l-am avut aici! Mi-au plăcut majoritatea activităților, iar oamenii de aici sunt minunați! Îmi va fi dor de asta după ce mă voi întoarce acasă la viața de zi cu zi. Vă mulțumesc că ne-ați făcut viața mai bună!


Vane, Macedonia

This project was amazing. I met a lot of nice people. Each of them had an interesting personality and a different attitude towards anything.Acest proiect a fost minunat. Am întâlnit o mulțime de oameni drăguți. Fiecare dintre ei avea o personalitate interesantă și o atitudine diferită față de orice.


Henrich, Slovakia

In conclusion and with view of the project as a whole I can say that it was very useful and my level of civic participation increased, what was the reason I chose this project.În concluzie și având în vedere proiectul în ansamblu, pot spune că a fost foarte util, iar nivelul meu de participare civică a crescut, motiv pentru care am ales să particip la acest proiect.


Diana, Slovakia

The project encouraged me to make a contribution in my community and mainly, as every project, taught me to be open-minded and curious about the world around me.Proiectul m-a încurajat să aduc o contribuție în comunitatea mea și, în principal, ca orice proiect, m-a învățat să fiu deschisă la minte și curioasă despre lumea din jurul meu.


Miguel, Portugal

My life is always changing. And until now, it is in projects like this that I am able to take the most out of it. From the people, to the learning activities, it is like I am able to every time discover and express myself better. I am thankful for the opportunity of being here and of meeting everyone that I had met here. Thank you Ilona, Be You Association, thank you Erasmus+ and thank you everyone that shared this experience with me.Viața mea se schimbă mereu. Și până acum, în astfel de proiecte sunt în măsură să iau ce e mai bun. De la oameni, până la activitățile de învățare, este ca și cum aș fi capabil să descopăr și să mă exprim mai bine de fiecare dată. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a fi aici și pentru că i-am cunoscut pe toți prezenți aici. Mulțumesc Ilonei, Asociația Be You, mulțumesc Erasmus + și mulțumesc tuturor celor care mi-au împărtășit această experiență.


Tereza, Slovakia

This project gave me so many experiences, skills, new better opportunities and memories, it’s too hard to leave. I’m honored I’ve got a chance to be here with all of the awesome, open-minded people who showed me different things about life and world.Acest proiect mi-a oferit atâtea experiențe, abilități, noi oportunități și amintiri încât îmi este prea greu să plec. Sunt onorată că am avut șansa să fiu aici cu toți oamenii minunați, cu minte deschisă, care mi-au arătat diferite lucruri despre viață și lume.


Martin, Czech Republic

The project was very interesting and informational. I think it was very well organized. I enjoyed the topic of active citizenship and meeting all different participants who were nice to me. I enjoyed debates, working in groups, sharing my opinions. / Proiectul a fost foarte interesant și informațional. Cred că a fost foarte bine organizat. Mi-a plăcut subiectul cetățeniei active și al întâlnirii cu toți participanții diferiți care au fost drăguți cu mine. Mi-au plăcut dezbaterile, lucrul în echipă, împărtășirea părerilor mele.


Paulina, Slovakia

I think about how many things I have learned during this project, but there are too many for me to can describe in only few sentences. So I want to make this thoughts as a big thank to all the people that participated in this TC and all of them gave me a different type of experiences.Mă gândesc la câte lucruri am învățat în timpul acestui proiect, dar sunt prea multe pentru a le putea descrie în doar câteva propoziții. Așadar, vreau să las aceste gânduri ca un mare mulțumesc tuturor oamenilor care au participat la acest proiect și mi-au oferit o altfel de experiență.


Juste, Lithuania

I have got a lot of useful information and I have improved my knowledge in active citizenship. But the most amazing thing in this project was that all people here get in contact between each other very quickly so that is why is hard to come back home. All in all I “close” my summer amazingly.Am obținut o mulțime de informații utile și mi-am îmbunătățit cunoștințele în materie de cetățenie activă. Cel mai uimitor lucru din acest proiect a fost că toți oamenii de aici au socializat foarte repede, de aceea este greu să te întorci acasă. Una peste alta, „îmi termin” vara într-un mod uimitor.


Petr, Czech Republic

Project like this always create the best memories in my like. Your organization did a great job preparing this training course. It was emotional, it was inspirational and it was fun. Continue spreading the knowledge, you are the best. Make the world great again.Proiectele de acest fel creează întotdeauna cele mai bune amintiri pe placul meu. Organizația a făcut o treabă excelentă pregătind acest curs de formare. A fost emoțional, a fost inspirațional și a fost distractiv. Continuați să răspândiți cunoștințele, sunteți cei mai buni. Faceți din nou lumea grozavă.


Tereza, Slovakia

This was one of the best project I have been till now. I have been on three projects, but for me it was one of the most interesting. I met a lot of interesting people here from various backgrounds. I learnt a lot about other cultures. I also improve my English, especially my speaking skills. I learnt to be more confident, active and not be shy when I present in front of other people. I learnt more about active citizenship and political situations in other countries. I realize how important to be more active in active citizenship and voting and that our future is in our hands. Erasmus+ projects are very useful and when you have project with interesting is more better.

Acesta a fost unul dintre cele mai bune proiecte pe care le-am avut până acum. Am participat la trei proiecte, dar pentru mine a fost unul dintre cele mai interesante. Am întâlnit aici o mulțime de oameni interesanți din diferite medii. Am învățat multe despre alte culturi. De asemenea, îmi îmbunătățesc limba engleză, în special abilitățile de vorbire. Am învățat să fiu mai încrezătoare, mai activă și să nu fiu timidă când mă prezint în fața altor persoane. Am aflat mai multe despre cetățenia activă și situația politică din alte țări. Îmi dau seama cât de important este să fim mai activi ca cetățeni și la vot și că viitorul nostru este în mâinile noastre. Proiectele Erasmus+ sunt foarte utile, mai ales atunci când ai un parte de un proiect interesant.


Silvie, Czech Republic

This project was my project after one year. I have almost forgotten how does it feel to be part of such a big group. The topic of active citizenship is something which needs to be discussed and we manage to do it here. I have already participated in a different similar project about active citizenship and being a part of it this time gave me a new perspective.A fost primul proiectul după un an. Aproape că am uitat cum e să fii parte dintr-un grup atât de mare. Subiectul cetățeniei active este ceva care trebuie discutat și am reușit să o facem aici. Am participat deja la un proiect similar despre cetățenia activă și făcând parte din acest proiect mi-a oferit o nouă perspectivă.


Anna, Czech Republic

It was great, I really liked basically everything about this project. I also want just say thank you for accepting me on this project because I got to know so much about this topic and it motivated me so much. I definitively want to know more about this topic.A fost grozav, mi-a plăcut foarte mult acest proiect. De asemenea, vreau doar să vă mulțumesc că m-ați acceptat în acest proiect, deoarece am aflat atât de multe despre acest subiect și m-a motivat atât de mult. Vreau să aflu mai multe despre acest subiect.


Dominykas, Lithuania

I’ve had an amazing time here. Not only I’ve gain a lot of knowledge about active citizenship. I want to thank Ilona for being an amazing trainer. I really enjoyed everything you provided us with, all activities, energizers, accommodation. Really, really wonderful time.Am avut un timp uimitor aici. Nu numai că am câștigat multe cunoștințe despre cetățenia activă. Vreau să-i mulțumesc Ilonei pentru că a fost un formator minunat. Mi-a plăcut foarte mult tot ce ne-ați oferit, toate activitățile, energizerele, cafeaua. Într-adevăr, foarte minunat.


Violeta, Macedonia

This project is supper. I learned to make plan for project. / Proiectul a fost super! Am învățat să fac un plan de proiect.


Egle, Lithuania

Ilona is awesome, best trainer ever. But seriously, I never saw someone putting that much work and love into an Erasmus+ project. It was the best.Ilona este minunată, cea mai bună formatoare din toate timpurile. Dar, serios, nu am văzut niciodată pe cineva punând atât de multă dragoste și muncă într-un proiect Erasmus +. A fost cel mai bun.