Espresso Yourself

Espresso YourselfEspresso Yourself

Activitatea Erasmus ”Espresso Yourself” este un schimb de tineri care are ca scop dezvoltarea abilităților de vorbire în public, dezvoltarea cunoștințelor despre principiile fundamentale de comunicare și despre competențele transversale.

DATELE ACTIVITATII

Schimbul de tineri: 28 iunie – 05 iulie 2024

Loc desfășurare: Târgoviște, Hotel Dâmbovița

Participanți: 30 de tineri și 6 lideri de grup

Parteneri:

  • Asociația Be You – Romania
  • Asociación Educate – Spania
  • Creative Youth Academy – Ungaria
  • Aktyvistai – Lituania
  • MoMentor – Bulgaria
  • Gaziantep Youth Center – Turcia

Teme abordate: competențe transversale, comunicare și vorbire în public

SCOP ȘI OBIECTIVE

Scopul este de a îmbunătăți abilitățile de comunicare și de vorbire în public și de a oferi tinerilor participanți o cunoaștere aprofundată a principiilor fundamentale de comunicare, ca parte integrantă a dezvoltării lor personale.

Obiective:

  • Îmbunătățirea capacității tinerilor de a se exprima și de a-și exprima opiniile în cadrul sesiunilor de vorbire în public;
  • Îmbunătățirea capacității tinerilor de a crea și susține argumente structurate;
  • Dezvoltarea unor competențe transversale importante care să îmbunătățească intrarea pe piața muncii și succesul pe plan personal și profesional; 
  • Să înțeleagă principiile comunicării ca element cheie pentru libertatea de exprimare ca valoare europeană.

PROFILUL PARTICIPANTULUI:

Grupul țintă este format din 5 tineri din Dâmbovița cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, cu accent pe tinerii cu oportunități reduse.

Tinerii care vor lua parte la acest schimb trebuie să fie interesați de tema proiectului și motivați să dobândească noi cunoștințe și abilități prin metode non-formale.

CUM APLICI?

Citești informațiile complete despre proiect, disponibile în INFORMATION PACK

APLICI AICI FORMULAR

Procesul de selecție este deschis până la data de 07 iunie 2024.