Regulament Be You 3×3 Challenge

REGULAMENT Be You 3×3

-Reguli și condiții de participare-

Pentru ca turneele nostre să vă ofere o experiență frumoasă și maximul de puncte în clasamentul FIBA am decis să punem în aplicare următoarele condiții de participare:

 • Toți jucătorii trebuie să aibă cont validat pe https://play.fiba3x3.com cu toate datele completate;
 • Înscrierea echipei în competiție trebuie validată de toți jucătorii;
 • Validarea echipei în turneu se face după achitarea taxei de înscriere, acolo unde este cazul. Taxa se achită în termen de maxim 2 zile de la înscriere în conturile Asociației Be You deschise la Banca Transilvania, RO38BTRLRONCRT0325795201- Ron sau, pentru echipele din străinătate, RO85BTRLEURCRT0325795201- Euro la cursul de schimb InfoEuro INFOEURO valabil în ziua plății – Fiecare jucător va primi la efectuarea check-in-ului un tricou și o șapcă cu logo-ul oficial al turneului și câte 2 litri de apă plată/zi în care desfășoară meciuri;
 • Premiile în bani se acordă dacă sunt înscrise minim 12 echipe la categorie;
 • Componenții echipelor care nu se prezintă la ora jocului cu cel puțin 3 jucători apți de joc vor avea dreptul de a participa la următorul turneu organizat de Asociația Be You la care vor să se înscrie (indiferent în ce echipă vor juca) numai după achitarea unei penalizări de 50 euro/jucător;
 • Turneele organizate de Asociația Be You au în prim-plan fair-play-ul, educația non-formală, încurajarea practicării sportului ca factor de menținere a sănătății fizice și mentale, încurajarea socializării directe, utilizarea sportului ca instrument de combatere a problemelor sociale și crearea de punți de legătură între toți participanții (organizatori, parteneri, jucători, spectatori). Din acest motiv nu vom tolera niciun comportament nesportiv. Aceste deviații de la scopul turneului vor fi tratate ferm de către oficiali, și persoanele care au provocat asemenea acte vor fi excluse din comunitatea Be You 3×3 Challenge;
 • Un jucător are dreptul de joc la o singură categorie (excepție pentru categoriile Mixt);
 • La categoria Open Masculin nu sunt acceptați jucători U13, U15 și U18;
 • La categoria Open Feminin nu sunt acceptați jucători U13, U15:
 • La categoriile U18 nu sunt acceptați jucători U13 și U15;
 • La categoriile U15 nu sunt acceptați jucători U13;
 • La categoriile Mixt nu există reguli de formare a echipei.
 • După terminarea perioadei de înscriere și validare a echipelor nu se mai pot face schimbări în componența echipelor în afara situațiilor excepționale (accidentări dovedite cu documente medicale, situații de forță majoră ce pot fi demonstrate cu documente);

Toți jucătorii, prin acceptul dat înscrierii la turneu susțin că au citit, înțeleg conținutul, acceptă și respectă prezentul document, acceptul participării fiind opozabil semnării prezentului înscris și declară că:

 • Înţeleg faptul că există riscuri cu privire la participarea mea la competiţiile organizate de Asociația Be You;
 • Prin prezenta declaraţie pe care o susţin descarc de orice răspundere care poate apărea ca urmare a accidentării mele şi/sau a pierderii bunurilor materiale prin furt sau alte metode, organizatorii competiţiei (Asociația Be You), membrii, voluntarii, precum și alte persoane care fac parte din comisia de organizare. De asemenea, descarc de orice răspundere partenerii/sponsorii Asociației Be You implicați în organizarea competiției;
 • De asemenea, prin prezenta declaraţie, sunt de acord ca organizatorii competiției (Asociația Be You și parteneri/sponsori) să folosească în scop publicitar şi/sau comercial toate imaginile înregistrate pe suport media în timpul participării mele la competiţie, fără a solicita niciun fel de avantaj material. În acest sens înțeleg și sunt de acord ca imaginea mea să poată fi folosită în clipuri și materiale publicitare realizate în scopul promovării acestui eveniment (sau a unor evenimente înrudite) și/sau a imaginii sponsorilor, partenerilor sau organizatorilor acestuia. Sunt de acord ca datele mele personale furnizate să poată fi prelucrate de către Asociația Be You și partenerii/sponsorii competiției Be You 3×3 Challenge 2019, în conformitate cu Regulamentul competiției și cu normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (GDPR). Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal nu va depăși perioada necesară pentru a îndeplini obiectivele pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior. După această perioadă, datele vor fi eliminate;
 • Prin prezenta declar că starea sănătăţii mele este corespunzătoare şi îmi permite participarea la competiţie.
 • Înţeleg şi sunt de acord cu faptul că organizatorii nu sunt responsabili în nici un fel în cazul accidentărilor de orice fel survenite pe durata participării mele la competiție.
 • Declar, totodata, că am citit Regulamentul FIBA și că mă oblig să îl respect;
 • Totodata, prin prezenta declar că am citit, înțeles și sunt de acord cu prevederile regulamentului competiției urmând a mă supune deciziei organizatorilor, oricare ar fi aceasta, în cazul în care se constată că am comis acte de violență fizica și/sau verbală, indisciplină sau orice alte acte care aduc prejudiciu organizatorilor competiției. Înțeleg că astfel de acte pot conduce la suspendarea mea temporară sau definitivă din competiție;
 • Prin acceptarea înscrierii în turneu declar că am citit și accept pe lângă prezentele reguli și regulamentul general al jocului de baschet 3×3. Regulamentul general al jocului de baschet 3×3 îl puteți consulta aici.

Echipa Be You