spargem bariere

BREAKING WALLS

Breaking walls este un schimb de tineri finanțat prin programul Erasmus+ care are ca scop combaterea discriminării și a stereotipurilor în rândul tinerilor.

DATELE PROIECTULUI

Schimbul de tineri: 23 octombrie – 1 noiembrie 2022

Loc desfășurare: Târgoviște, Hotel Dâmbovița

Participanți: 35 de tineri

Țări participante: România, Franța, Grecia, Italia, Macedonia, Turcia și Ungaria.

Teme abordate: discriminare, stereotipuri, drepturile omului, incluziune.

CONTEXTUL PROIECTULUI

Contextul european s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Răspândirea discriminării în întreaga Europă a contribuit la radicalizarea indivizilor și a societății față de „ceilalți”. Aceasta alimentează violența și crimele motivate de ură, fiind una dintre cele mai grave consecințe. Cele mai afectate grupuri sunt romii, imigranții, minoritățile, inclusiv tinerii cu oportunități reduse, care se confruntă cu diferite obstacole sociale.

Astfel, discriminarea se transformă treptat de la stereotipuri, discursul instigator la ură și agresiune verbală în violență fizică, crime motivate de ură. Aceste acțiuni slăbesc coeziunea socială dintre comunități, tineri și amenință egalitatea, demnitatea umană, drepturile omului, toleranța între tineri, oameni și implicit comunități.

PARTENERI PROIECT

Asociația Be You – Romania  – coordonator

Institute for Cultural Relations Policy– Ungaria

Aux Couleurs du DEBA – Franța

THESS ALLAGI SKG – Grecia

Youth Senate – Macedonia de Nord

Pillole Di Parole – Italia

Türkiye Beyazay Association Adana Branch – Turcia

SCOP ȘI OBIECTIVE

Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare al tinerilor față de alte culturi, să combată inegalitatea și discriminarea, să găsească noi moduri de gândire și acțiune analizând stereotipurile și modul în care mass-media le prezintă reducând astfel influența prejudecăților culturale și a discriminării.

Obiective:

  • Să identifice și să discute formele comune de discriminare în rândul tinerilor;
  • Să contribuie la o înțelegere mai bună a ceea ce înseamnă discriminarea pentru a găsi instrumente bazate pe drepturile omului în a contracara acest fenomen;
  • Să încurajeze dialogul intercultural, diversitatea multiculturală și toleranța între tineri pentru o mai bună incluziune socială;
  • Să îmbunătățească încrederea în sine a tinerilor care participă la proiect împuternicindu-i să dezvolte o strategie adecvată pentru combaterea discriminării.

PROFILUL PARTICIPANTULUI:

Grupul țintă pentru schimbul de tineri este format din 28 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani și 7 lideri de grup cu vârsta de peste 20 de ani, fără limită superioară de vârstă.

Fiecare grup național va fi alcătuit din 4 tineri și un lider de grup.

Tinerii care vor lua parte la acest schimb trebuie să fie interesați de tema proiectului și motivați să dobândească cunoștințe și abilități pentru a combate discriminarea și stereotipurile.

CUM APLICI?

  1. Citești informațiile complete despre proiect, disponibile în Infopack – Breaking walls ;
  2. Completezi FORMULARUL DE APLICARE

Procesul de selecție este deschis până la data de 30 septembrie 2022.