Youth Work Coaching activități incluziune socială

Youth Work Coaching

Proiectul Erasmus+ Youth Work Coaching a însemnat un pas mai aproape de incluziune socială prin activități calitative cu tinerii și coaching în cadrul seminarului desfășurat în Cagliari, Italia, între 2 și 6 august 2021.

Youth Work Coaching activități incluziune socială

Obiective Youth Work Coaching, activități incluziune socială:

  • Bune practici care sprijină lucrătorii de tineret în îmbunătățirea activității cu tinerii;
  • Creșterea nivelului de cunoștințe cu privire la definiția coaching-ului și modalitățile de sprijinire a tinerilor prin coaching;
  • Discutarea subiectului de incluziune socială și elaborarea de noi strategii menite să abordeze această problemă;
  • Elaborarea unui manual care să includă cele mai bune practici discutate și care va sprijini lucrătorii de tineret.

Seminarul a implicat 22 de participanți din 10 țări, cu experiență în lucrul cu tinerii, mentorat, coaching și incluziune socială.

Procesul de învățare a acoperit următoarele domenii:

  • cunoașterea reciprocă;
  • definiția coaching-ului și a incluziunii sociale;
  • importanța activității de tineret și a coaching-ului în incluziunea socială a tinerilor marginalizați;
  • analiza aprofundată a proceselor de coaching și schimbul de bune practici.

Participanții au fost implicați în diverse activități menite să susțină împărtășirea de idei și instrumente de lucru cu tinerii, urmate de evaluarea profundă a fiecăruia dintre practicile prezentate, pentru a oferi feedback cu scopul de a le îmbunătăți.

Participanții au pregătit:

1) Statistici cu privire la coaching în țara lor;

2) Politici posibile privind coaching-ul tinerilor;

3) Fonduri sau programe naționale de coaching pentru tineri;

4) Bune practici (activități, programe, module de formare, cursuri digitale, instrumente) pentru coachingul tinerilor și care au avut rezultate de succes.

Metodologia educației non-formale și principiile de învățare experiențială precum dezbateri, lucru în echipă, brainstorming, joc de rol, studii de caz, world cafè și multe alte metode au fost folosite pentru abordarea subiectelor seminarului. De asemenea, au fost incluse platforme digitale precum Mentimeter, Padlet, Wordwall, etc.

Lucrătorii de tineret și-au dezvoltat cunoștințele și competențele despre coaching, au făcut schimb de bune practici în lucru cu tinerii pe care le vor aplica în activitatea curentă în cadrul organizației.

Urmărește oportunitățile internaționale la care poți participa!