Look Closer

LOOK CLOSER – pe urmele știrilor false

LOOK CLOSER – pe urmele știrilor false

Schimb de tineri finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene

LOOK CLOSER – pe urmele știrilor false. Evenimentele sociale și politice din ultimii ani ne-au demonstrat că educația media nu este doar importantă, ci absolut esențială. Depinde foarte mult de dezvoltarea competențelor media dacă devenim un instrument al mass-media sau dacă folosim media ca pe un instrument.

Contextul Proiectului

Societățile democratice ale UE depind de capacitatea cetățenilor, în special a tinerilor de a accesa o varietate de informații verificabile. Astfel, își pot forma o viziune asupra diferitelor probleme care afectează comunitatea lor, dar și comunitățile naționale și internaționale. Drept urmare, pot participa într-un mod informat la dezbaterile publice și își pot exprima voința prin procese politice libere și corecte.

În contextul propagării știrilor false și a dezinformării, capacitatea tinerilor de a-și folosi gândirea critică în selectarea informațiilor este crucială. Înțelegerea evenimentelor sociale și politice este extrem de importantă pentru unitatea Europei și a viitorului democratic.

Evenimentele sociale și politice din ultimii ani au demonstrat că educația media nu este doar importantă, ci absolut esențială. Depinde foarte mult de dezvoltarea acestor competențe dacă devenim un instrument al mass-media sau dacă folosim media ca pe un instrument.

Tinerii cu un nivel ridicat de alfabetizare media au o mai bună înțelegere a UE și  discern mai ușor adevărul de știrile false și dezinformare. Pe de altă parte, tinerii cu un nivel scăzut de alfabetizare media sunt vulnerabili în fața discursurilor extremiste și au dificultăți în înțelegerea evenimentelor politice.

Acest context a dus la formarea consorțiului transnațional pentru implementarea proiectului „Look closer”.  Astfel, consorțiul a sprijinit tinerii și a răspuns nevoii acestora de creștere a nivelului de alfabetizare media.

look closer

Datele Roiectului

Proiectul „Lool closer” 2020-3-RO01-KA105-094915 a fost implementat în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2022.

Mobilitatea proiectului a avut loc la Târgoviște, în județul Dâmbovița, în perioada 22-29 aprilie 2022.

Țări participante: România, Bulgaria, Lituania si Slovacia

Teme abordate: media literacy, știrile false, dezinformarea, participarea tinerilor securitatea cibernetică.

Parteneri Proiect

Asociația Be You – Romania – coordonator

Youth House – Bulgaria

DARNOJE – Lituania

Youthfully Yours SK – Slovacia

Scop și Obiective

Scopul proiectului a fost de a crește abilitățile media literacy ale tinerilor, împuternicindu-i să se implice în societate. Astfel, tinerii devin cetățeni activi și informați, conectați la evenimentele sociale și politice din jurul lor într-un mod foarte informat.

Obiective:

 • promovarea educației media și beneficiile acestuia în rândul tinerilor;
 • dezvoltarea abilităților de alfabetizare media ale tinerilor cu accent pe evaluarea critică a informațiilor, mesajelor și înțelegerea critică a evenimentelor politice și sociale;
 • creșterea interesului tinerilor de a fi mai implicați în societate participând activ la viața democratică la nivel local, național și european și la procesul de luare a deciziilor;
 • creșterea gradului de conștientizare a tinerilor din comunitățile locale participante cu privire la importanța alfabetizării media pentru participarea democratică a tinerilor.

Profilul Participantului

Grupul țintă pentru schimbul de tineri a fost format din 21 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani și 6 lideri de grup.

Grupul de participanți a fost foarte divers, tinerii având diverse experiențe în ceea ce privește tematica proiectului. Tinerii au fost interesați de tematică și motivați să dobândească cunoștințe și abilități în media literacy.

Activitățile schimbului de tineri

Activitățile au îmbinat informațiile teoretice pe tema proiectului cu ateliere practice bazate pe metode activ participative și învățarea non-formală.

Tinerii participanții au fost implicați într-o varietate de activități pe tema participării tinerilor, a știrilor false și dezinformării:

 • jocuri de cunoaștere
 • teambuilding
 • jocuri de energizare
 • ateliere tematice
 • dezbateri
 • simulări
 • joc de rol
 • analiză de conținut și mesaj
 • creare de conținut
 • creare de campanie video, creare de postere
 • întâlnire cu autorități locale și tineri din comunitate
 • vizită culturală, seri interculturale și seri de socializare

LOOK CLOSER – pe urmele știrilor false

Rezultate

În urma participării, tinerii și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe despre participarea tinerilor, alfabetizarea media, știri false și dezinformare. Aceștia înțeleg mai bine mecanismele din spatele știrilor false, a știrilor care dezinformează. Pot aplica tehnici prin care să identifice dacă textele citite/auzite au ca scop informarea sau dezinformarea. Și-au dezvoltat abilitatea de a analiza critic diverse conținuturi și de a identifica știrile false parcurgând pașii necesari. De asemenea, și-au dezvoltat abilitățile de a crea conținut media.

Înțeleg importanța alfabetizării media și rolul acesteia în participarea democratică a tinerilor, în păstrarea și apărarea valorilor europene. Au făcut schimb de bune practici cu privire la modalități de implicare a tinerilor în viața comunității. Se implică mai activ în viața comunității și participă la procesul de luare a deciziilor.

Tinerii participanții și-au sporit încrederea în sine, sunt mai deschiși față de diversitatea culturală, mai toleranți și apreciază mai mult spațiul european și valorile UE.

Organizațiile partenere și-au sporit capacitatea de a lucra la nivel european. Au făcut schimb de bune practici cu privire la participarea tinerilor și media literacy. Au integrat tematica media literacy în activitățile lor curente cu tinerii. De asemenea, au preluat noi metode și concepte tematice pe care le folosesc în activitățile de tineret.

La nivel național și european proiectul are potențialul de a fi replicat, de a inspira activități similare. Poate motiva organizațiile și instituțiile de învățământ să conceapă activități și acțiuni adecvate în comunitățile lor locale pentru a combate dezinformarea și pentru a crește nivelul de alfabetizare media și participarea tinerilor.

Apariții media/rețele de socializare

Album foto

media