O nouă generație de antreprenori sociali

O nouă generație de antreprenori socialiO nouă generație de antreprenori socialiProiectul SoDivers își propune să activeze o nouă generație de antreprenori sociali instruiți care să opereze cu oportunitățile și resursele din sectorul civil, să aplice principiile incluziunii și egalității, să utilizeze și să dezvolte activ capitalul social în fața tinerilor moderni, să dezvolte și să implementeze servicii sociale inovatoare, să creeze întreprinderi sociale ca forme de angajare și incluziune socială a grupurilor vulnerabile.

Proiectul are o abordare cuprinzătoare prin furnizarea unui ciclu de formare, sprijin, mentorat și oferirea oportunității unui schimb de experiență și cooperare care va echipa membri ai organizațiilor societății civile și lucrători de tineret cu cunoștințe și abilități practice, metode și instrumente în domeniul economiei sociale și al antreprenoriatului, al inovării și diversității. Astfel, îi va pregăti pentru noile provocări, probleme și inegalități care se adâncesc în contextul crizei globale.

Scopul principal al proiectului constă în dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret și a ONG-urilor în domeniul antreprenoriatului social.

Proiectul este coordonat de IMPACT DRIVE Foundation.

Organizații partenere:

Asociatia Be You (Romania), Asociacion Juvenil INTERCAMBIA (Spania), United Societies of Balkans (Grecia), CEiS Ayrshire (Marea Britanie), EPEKA (Slovenia), JOETZ vzw (Belgia), Bona Fides Civic Activity Association (Polonia), MeOut Group (Unharia), Associaçâo Selfmade (Portugalia)

Obiectivele proiectului

1: Schimb de cunoștințe și experiență cu privire la modele și forme durabile pentru incluziune socială eficientă;

2: Creșterea înțelegerii și gestionării antreprenoriatului social;

3: Oferirea de sprijin lucrătorilor de tineret în dezvoltarea și implementarea soluțiilor de economie socială;

4: Crearea unui spațiu pentru cooperare activă, promovare și sprijin pentru dezvoltarea inițiativelor de către și pentru tineri.

Soluții comune pentru incluziune și egalitate

Proiectul include o mobilitate a lucrătorilor de tineret și 4 evenimente online pentru schimb de experiență și cooperare, precum și activități de comunicare.

  • SoDivers – Curs de formare pentru lucrătorii de tineret (mobilitate) – aplicabilă și „adaptată” nevoilor de formare a practicienilor civici în domeniul economiei sociale pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților reprezentanților partenerilor proiectului.

Cursul de formare își propune să prezinte structural setul de concepte, principii și procese ale economiei sociale, exemple din viața reală, pașii în dezvoltarea modelului de antreprenoriat social și abilitățile necesare pentru a aplica o serie de tehnici și instrumente, precum și pentru a oferi oportunități de învățare practică.

  • O sesiune online preliminară care va reuni organizațiile partenere și se va concentra asupra politicilor UE pentru tineret. Discuția va avea ca scop acoperirea punctelor de vedere, a problemelor și specificului activității organizațiilor partenere, pentru a clarifica așteptările participanților cu privire la pregătirea viitoare.
  • 3 sesiuni online consecutive, care vor continua subiectele abordate în cadrul cursului de training pentru a aprofunda temele respective și pentru a deschide oportunități de cooperare, dezvoltare și susținere a ideilor. Sesiunile vor extinde impactul cursului și vor asigura scalarea abordărilor și ideilor de lucru. Partenerii proiectului vor fi implicați activ în sesiuni, împărtășind expertiza și contextul național și vor acoperi următoarele subiecte:
  • Economia socială
  • Diversitate și incluziune
  • Finanțarea ONG-urilor

Profilul participanților

Selectăm 2 lucrători de tineret pentru proiectul Erasmus „SoDivers” care va avea loc în Bulgaria.

Participanții la cursul de training trebuie:

  • să dezvolte interes în lucrul cu tineri din grupuri vulnerabile (inclusiv minorități etnice, refugiați, persoane cu dizabilități fizice și intelectuale, tineri NEETs, fete și femei în situații defavorizate etc.).
  • să dezvolte activități în domeniul egalității și drepturilor omului, împuternicire, educația și angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile, incluziune socială, participare civică.

Cum aplici?