ACTIVE YOUTH

ACTIVE YOUTH

Active Youth este un schimb de tineri care are ca scop creșterea nivelului de implicare a tinerilor în comunitate, în viața civică și democratică.

DATELE PROIECTULUI

Schimbul de tineri: 20 – 29 noiembrie 2022

Loc desfășurare: Târgoviște, Hotel Dâmbovița

Participanți: 32 de tineri și 7 lideri de tineret

Teme abordate: participarea tinerilor, implicarea în viața civică și democratică, voluntariat

CONTEXTUL PROIECTULUI

Comunitățile și societatea noastră devin mai echitabile și mai incluzive atunci când toți oamenii se implică și acționează ca cetățeni activi. Educația civică începută devreme poate deveni un obicei de implicare civică care va dura toată viața.

Când toți tinerii își dezvoltă obiceiuri, abilități și angajamente civice sănătoase, comunitățile noastre vor deveni mai incluzive și mai tolerante. Va exista un loc în care toți tinerii își pot găsi un loc potrivit pentru dezvoltarea personală și profesională.

Totodată, când tinerii se simt împuterniciți să acționeze în cadrul comunității lor văzând că eforturile lor generează schimbări pozitive, impactul asupra comunității este pozitiv profund și de durată.

Din păcate, participarea tinerilor la viața civică, implicarea în organizații și voluntariat este încă destul de scăzută. Ei preferă să rămână deoparte, considerând că problemele comunității nu îi afectează și că în curând vor migra către orașe mai mari sau țări mai dezvoltate.

PARTENERI PROIECT

  • Asociația Be You – Romania  – coordonator
  • Associazione Link APS – Italia
  • CET PLATFORMA Skopje – Macedonia de Nord
  • DefineTely Maybe Gr – Grecia
  • Seagull Youth Association – Turcia
  • European Youth Centre Břeclav – Cehia

SCOP ȘI OBIECTIVE

Scopul proiectului este de a crește implicarea tinerilor în comunitate, viața civică și democratică prin promovarea participării tinerilor, a cetățeniei active, a incluziunii și a diversității.

Obiective:

  1. Creșterea nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini în domeniul participării tinerilor și promovarea cetățeniei active;
  2. Conștientizarea tinerilor cu privire la importanța participării la viața comunității, viața civică și democratică;
  3. Împuternicirea tinerilor să devină generatori de schimbare în comunitățile lor;
  4. Promovarea incluziunii și diversității în rândul tinerilor.

PROFILUL PARTICIPANTULUI:

Grupul țintă pentru schimbul de tineri este format din 32 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-28 de ani și 7 lideri de grup cu vârsta de peste 25 de ani, fără limită superioară de vârstă.

Tinerii care vor lua parte la acest schimb trebuie să fie interesați de tema proiectului și motivați să dobândească cunoștințe și abilități despre participarea tinerilor, implicarea în comunitate, viața civică și democratică.